OGRÓD PRZYDOMOWY

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku mieszkalnego. W części reprezentacyjnej znajduje się nawierzchnia wykonana z kilku rodzajów kostek betonowych. Duży taras otoczony murkiem oraz ogrodzenie wykonano z płyt trawertynowych i pustaka ogrodzeniowego. Kostka granitowa wytycza granicę pomiędzy trawnikiem, a nasadzeniami roślinnymi. Tylna część działki graniczy z lasem sosnowo – świerkowym. Roślinność cieniolubna wprowadzona w bezpośrednim sąsiedztwie lasu łagodnie łączy powierzchnię trawnika z drzewami iglastymi. Obok tarasu znajduje się patio otoczone z jednej strony murkiem, który pełni funkcję siedziska. Projekt ogrodu wpisuje się w pobliski krajobraz oraz spełnia wszystkie wytyczne inwestora.

Wizualizacja: Marcin Zarzecki

Powierzchnia: 1180 m2

Category: OGRODY

Share This: