RENATURYZACJA

Cele renaturyzacji i ochrony czynnej zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w Białymstoku:
• utrzymanie siedliska,
• poprawa warunków egzystencji czajki zwyczajnej i kosaćca syberyjskiego,
• umożliwienie wykorzystania terenu w celach rekreacyjnych i edukacyjnych,
• stworzenie warunków do promocji i edukacji ekologicznej,
• zatrzymanie negatywnych procesów zachodzących w ekosystemach i zbiorowiskach roślinnych,
• przywrócenie naturalnego charakteru krajobrazu.

Fotografia: Marcin Zarzecki

Powierzchnia: 6 ha

Category: ANALIZY

Share This: