REWALORYZACJA PARKU

W oparciu o szeroką analizę materiałów historycznych, analiz projektowych, własnych obserwacji zaproponowano następujące rozwiązania w ramach autorskiego projektu rewaloryzacyjnego Parku Konstytucji 3 Maja oraz Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku:
1. Poprawienie czytelności układu kompozycyjnego całego założenia parku i lasu.
2. Uzupełnienie brakujących drzew w istniejących, rzędowych nasadzeniach wzdłuż głównych alei w Parku Konstytucji 3 Maja.
3. Przywrócenie do użytku tramwaju konnego na nowej trasie: Las Zwierzyniecki – Park Konstytucji 3 Maja – Park Planty.
4. Zaprojektowano nowy okrągły plac wypoczynkowy ze sceną oraz plac zabaw z elementami małej architektury wpisujący się w kompozycję Parku Konstytucji 3 Maja.
5. Zaprojektowano nowe rzeźby przy pomniku Konstytucji 3 Maja.
6. Wyznaczono bezpośredni ciąg komunikacyjny w Lesie Zwierzynieckim pomiędzy dwoma kampusami uczelni wyższych: Politechniki Białostockiej oraz Uniwersytetu w Białymstoku.
7. Zaprojektowano place wypoczynkowe z drewnianymi altankami zlokalizowane w Lesie Zwierzynieckim i rezerwacie przyrody.
8. Poprawiono dostępność alejek, które są okresowo podtapiane. Zaprojektowano drewniane kładki spacerowe.

Wizualizacja: Marcin Zarzecki

Powierzchnia: 101.5 ha

Category: PARKI

Share This: