ETAP I

Podbudowa tarasu z bloczków betonowych

ETAP I

Podbudowa tarasu z bloczków betonowych

ETAP II

Wypoziomowanie legarów i montaż do bloczków

ETAP III

Układanie deski kompozytowej

ETAP IV

Wykonanie stopnia na podbudowie z bloczków i fundamencie.

ETAP IV

Odeskowanie stopnia

ETAP V

Wykonanie całego tarasu wraz z jego obróbką

ETAP V

Wykonanie całego tarasu wraz z jego obróbką

ETAP V

Efekt końcowy

ETAP V

Efekt końcowy

.. / ...