WIZUALIZACJA

Projekt rewaloryzacji Parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku przewidywał odnowienie starego placu pokrytego nawierzchnią bitumiczną. Kilkadziesiąt lat temu w pobliżu tego obszaru stała scena z piętrowymi trybunami. Brak konserwacji oraz akty wandalizmu sprawiły, iż trzeba było te obiekty rozebrać. Nowy plac ze sceną oraz drewnianą pergolą mają za zadanie przywrócić temu miejscu dawną świetność. Mieszkańcy Białegostoku będą mogli spotykać się na wydarzeniach kulturalnych, społecznych i rozrywkowych.

Wizualizacja: Marcin Zarzecki

Fotografia: Marcin Zarzecki

Lokalizacja: Białystok

Category: PRZED - PO

Share This: