WIZUALIZACJA

Las Zwierzyniecki w Białymstoku charakteryzuje się wysokim stanem wód gruntowych. Miejscami występują lokalne podtopienia, które utrzymują się przez pierwsze miesiące wiosny po zniknięciu śniegu. Teren lasu jest użytkowany dosyć intensywnie, głównie z powodu pobliskich uczelni wyższych tj. Politechnika Białostocka oraz obiektów sportowych – Stadion Miejski. Projekt rewaloryzacji Lasu Zwierzynieckiego wytyczył nowe ciągi komunikacyjne oraz drewniane kładki spacerowe nad najbardziej podmokłymi obszarami lasu.

Wizualizacja: Marcin Zarzecki

Fotografia: Marcin Zarzecki

Lokalizacja: Białystok

Category: PRZED - PO

Share This: