WIZUALIZACJA

Projekt rewaloryzacji Parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku obejmował przywrócenie głównej alei spacerowej. Dwurzędowe nasadzenia drzew z Lipy drobnolistnej wyznaczały kierunek oraz przebieg alei. Fotografia przedstawia najlepiej zachowany fragment. Drewniane kładki są wyniesione nad powierzchnię terenu, po bokach zaś przewiduje się nasadzenia roślinne. Główna aleja spacerowa będzie wykonana z płyt granitowych. Dzięki tym zmianom centrum parku ponownie stanie się atrakcyjnym i oryginalnym miejscem sprzyjającym mieszkańcom miasta.

Wizualizacja: Marcin Zarzecki

Fotografia: Marcin Zarzecki

Lokalizacja: Białystok

Category: PRZED - PO

Share This: