ZIELEŃ PRZYULICZNA

Projekt koncepcyjny zagospodarowania zieleni przyulicznej obejmuje odcinek ulicy Piastowskiej, pomiędzy ulicą Bolesława Chrobrego, a ulicą Mieszka I. Głównym celem niniejszego opracowania jest poprawa atrakcyjności terenu pomiędzy pasami jezdni oraz obszaru przylegającego do rzeki Dolistówka. W projekcie przewiduje się modernizację i zmianę przebiegu komunikacji pieszej i rowerowej. Punktem wyjściowym jest budowa mostu pieszo-rowerowego nad ulicą Piastowską, co zlikwiduje obecne niebezpieczne i kolizyjne przejście dla pieszych. Kolejne rozwiązanie dotyczy zmiany przebiegu koryta rzeki, poprzez nadanie jej meandrującego kształtu. Wzdłuż rzeki zaprojektowano bulwar oraz altany i drewniane ławki. Rytmicznie powtarzające się miejsca wypoczynku biernego, stanowią otwarte widoki rozciągające się na dolinę Dolistówki. Dodatkowo, zieleń scala dwa przyległe do siebie tereny pełniące odrębne funkcje. Pasy zieleni pomiędzy dwoma jezdniami obsadzono bylinami w odcieniach żółci, fioletu i błękitu oraz dominującym gatunkiem jakimi są trawy ozdobne w dwóch odcieniach zieleni. Cały teren zaprojektowano w taki sposób, aby współgrał z otwartym widokiem rozciągającym się na dolinę Dolistówki, a dzięki łagodnie meandrującej rzece, krajobraz naturalny harmonijnie połączy się z obszarem zurbanizowanym.

Wizualizacja: Marcin Zarzecki

Lokalizacja: Białystok

Powierzchnia: 7 ha

Category: PRZESTRZEŃ MIEJSKA

Share This: