ANALIZA PANORAMY BIAŁEGOSTOKU

Analiza widokowa miała na celu zbadanie i ocenienie wartości panoramy miasta z Kopca Papieskiego na lotnisku Krywlany. Wszystkie elementy architektoniczne i naturalne wystające poza horyzont zostały opisane oraz określone mianem jednostek kompozycyjnych, dominant, subdominant, akcentów, ściany właściwej oraz przedpola. Pierwszym etapem analizy było studium panoramy, oznaczono w tej części wszystkie poszczególne obiekty. Następnie kompozycja panoramy przedstawiła obiekty wyróżniające się na tle innych. Po dwóch pierwszych analizach przystąpiono do oceny wartości panoramy, w tej części nadawano oznaczenia dla jednostek kompozycyjnych, które znacząco się wyróżniają, są obojętne lub zakłócają ład przestrzenny. Ostatnim etapem analizy panoramy są określone wskazania dla jednostek kompozycyjnych i budynków, są to np. zachowanie obecnej postaci, konieczność zmian, nasycenie zielenią, zmiana koloru lub formy. Szczegółowa analiza została przedstawiona na rysunkach technicznych panoramy oraz na rzucie z góry w poszczególnych etapach pracy.

Wizualizacja: Marcin Zarzecki

Lokalizacja: Białystok

Category: ANALIZY

Share This: